1. PUOLI

Tämä sopimus on allekirjoitettu seuraavien osapuolten välillä seuraavien ehtojen mukaisesti.

 1. 'OSTAJA'; (jäljempänä sopimuksessa "OSTAJA")

 

 1. 'MYYJÄ'; (jäljempänä sopimuksessa "MYYJÄ")

NIMI SUKUNIMI:

OSOITE:

Hyväksymällä tämän sopimuksen OSTAJA hyväksyy etukäteen, että hän on velvollinen maksamaan tilauksen hinnan ja toimitusmaksun, jos hän hyväksyy tilauksen.

 1. T ANIMI päällä

Tätä sopimusta toteutettaessa ja tulkittaessa alla kirjoitetut ehdot ilmaisevat niitä vastaan ​​esitetyt kirjalliset selitykset.

MINISTERI: Tulli- ja kauppaministeri,

MINISTERIÖ: Tulli- ja kauppaministeriö,

LAKI: Laki nro 6502 kuluttajansuojasta,

SÄÄNTÖ: Etäsopimusasetus (RG: 27.11.2014 / 29188)

PALVELU: minkä tahansa muun kuluttajatapahtuman kohde kuin tavaroiden toimittaminen, joka on sidottu tai sitouduttu toimittamaan maksua tai etua vastaan,

MYYJÄ: Yritys, joka toimii kuluttajan puolesta tai puolesta, joka tarjoaa tai tarjoaa tavaroita hänen kaupallisen tai ammatillisen toiminnan puitteissa,

OSTAJA: Todellinen tai oikeushenkilö, joka hankkii, käyttää tai käyttää tavaraa tai palvelua kaupallisiin tai ei-ammatillisiin tarkoituksiin,

SIVUSTO: MYYJÄN verkkosivusto,

TILAAJA: Todellinen tai oikeushenkilö, joka pyytää tavaraa tai palvelua MYYJÄN verkkosivuilta,

OSAPUOLET: MYYJÄ ja OSTAJA,

SOPIMUS: Tämä sopimus on tehty MYYJÄN ja OSTAJAN välillä,

TAVARAT: Tällä tarkoitetaan irtaimeen ostettavia tavaroita ja ohjelmistoja, ääni-, video- ja vastaavia aineettomia tavaroita, jotka on valmistettu käytettäväksi sähköisessä ympäristössä.

 1. AIHE

Tämä sopimus säätelee osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia kuluttajansuojalain nro 6502 ja etäsopimuksia koskevan asetuksen määräysten mukaisesti, jotka koskevat tuotteen myyntiä ja toimitusta, joiden pätevyys on ilmoitettu alla, ja myyntihinta, jonka OSTAJA on tilannut sähköisesti MYYJÄN verkkosivujen kautta.

Sivustolla listatut ja ilmoitetut hinnat ovat myyntihintoja. Ilmoitetut hinnat ja lupaukset ovat voimassa päivittymiseen ja muutoksiin asti. Kaudelle ilmoitetut hinnat ovat voimassa määritellyn ajanjakson loppuun asti.

 1. MYYJÄN TIEDOT

otsikko

Osoite

Puhelin

Faksi

Sähköposti

 1. OSTAJAN TIEDOT

Toimitettava henkilö

Toimitusosoite

Puhelin

Faksi

Sähköposti / käyttäjätunnus

 1. TILAUKSEEN LIITTYVÄT HENKILÖTIEDOT

Nimi / sukunimi / titteli

Osoite

Puhelin

Faksi

Sähköposti / käyttäjätunnus

 1. SOPIMUKSEN AIHE TUOTE / TUOTTEET
 2. Tavaran / Tuotteen / Tuotteiden / Palvelun pääominaisuudet (tyyppi, määrä, merkki / malli, väri, numero) julkaistaan ​​MYYJÄN verkkosivuilla. Jos kampanja on myyjän järjestämä, voit tutustua tuotteen perusominaisuuksiin kampanjan aikana. Se on voimassa kampanjapäivään asti.

7.2. Sivustolla listatut ja ilmoitetut hinnat ovat myyntihintoja. Ilmoitetut hinnat ja lupaukset ovat voimassa päivittymiseen ja muutoksiin asti. Kaudelle ilmoitetut hinnat ovat voimassa määritellyn ajanjakson loppuun asti.

7.3. Sopimuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen myyntihinta kaikkine veroineen on esitetty alla.

 

Tuote Kuvaus Yksikkö Yksikköhinta Sub-yht

(Sisältää ALV: n)

Toimitussumma

Kaikki yhteensä:

 

Maksutapa ja -suunnitelma

Toimitusosoite

Toimitettava henkilö

Laskutusosoite

Tilauspäivästä

Toimituspäivä

Toimitustapa

 

7.4 OSTAJA maksaa toimitusmaksun, joka on tuotteen toimituskulut.

 1. LASKUTIEDOT

Nimi / sukunimi / titteli

Osoite

Puhelin

Faksi

Sähköposti / käyttäjätunnus

 

 

 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

9.1. OSTAJA hyväksyy, vakuuttaa ja sitoutuu lukeneensa MYYJÄN verkkosivuilla olevat ennakkotiedot sopimuksen kohteena olevan tuotteen perusominaisuuksista, myyntihinnasta ja maksutavasta sekä toimituksesta ja antanut tarvittavat tiedot. vahvistus sähköisessä ympäristössä. Vastaanottaja; Se vahvistaa, vakuuttaa ja sitoutuu saaneensa osoitteen, joka MYYJÄN tulee antaa OSTAJAlle ennen etämyyntisopimuksen solmimista, tilattujen tuotteiden perusominaisuudet, maksu- ja toimitustiedot oikein ja täydellisesti.

9.2. Jokainen sopimuksen alainen tuote toimitetaan henkilölle ja/tai organisaatiolle OSTAJAN tai OSTAJAN ilmoittamaan osoitteeseen verkkosivuston ennakkotietoosiossa määritellyn ajan kuluessa, OSTAJAN etäisyydestä riippuen, mikäli se ei ylittää laillisen 30 päivän määräajan. Mikäli tuotetta ei voida toimittaa OSTAJAlle tämän ajan kuluessa, OSTAJA pidättää oikeuden purkaa sopimus.

9.3. MYYJÄ suorittaa sopimuksen kohteena olevan tuotteen kokonaisuudessaan tilauksessa ilmoitettujen pätevyysvaatimusten ja mahdollisten takuuasiakirjojen, käyttöoppaat liikkeen vaatimilla tiedoilla ja asiakirjoilla, lain määräysten mukaisesti, lakien mukaisesti, eheyden ja eheyden periaatteiden mukaisesti. hyväksyy, ilmoittaa ja sitoutuu toimimaan, ylläpitämään ja nostamaan palvelun laatua, osoittamaan työn suorittamisen aikana tarvittavaa huomiota ja huolellisuutta, toimimaan varovaisesti ja ennakoivasti.

9.4 MYYJÄ voi toimittaa muun samanlaatuisen ja samanhintaisen tuotteen ilmoittamalla siitä OSTAJAlle ja hankkimalla nimenomaisen suostumuksen ennen sopimusvelvoitteen päättymistä.

9.5 Mikäli MYYJÄ ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan, jos tilatun tuotteen tai palvelun täyttäminen mahdottomaksi tulee, myyjä hyväksyy, vakuuttaa ja sitoutuu ilmoittamaan asiasta kuluttajalle kirjallisesti 3 päivän kuluessa tiedon saatuaan ja palauttaa kokonaishinta OSTAJALLA 14 päivän kuluessa.

9.6. OSTAJA hyväksyy, vakuuttaa ja sitoutuu vahvistamaan tämän Sopimuksen sähköisesti Sopimuksen kohteena olevan tuotteen toimittamista varten ja MYYJÄN velvollisuus toimittaa sopimustuote lakkaa, jos tuotteen hinta on voimassa. sopimusta ei ole maksettu ja/tai peruutettu pankkitiedoissa.

9.7 Siinä tapauksessa, että asianomainen pankki tai rahoituslaitos ei maksa sopimustuotteen hintaa MYYJÄLLE valtuuttamattomien henkilöiden OSTAJAN luottokortin epäoikeudenmukaisen käytön seurauksena sopimustuotteen toimittamisen jälkeen henkilö ja/tai laitos OSTAJAN tai OSTAJAN ilmoittamassa osoitteessa. Hän hyväksyy, vakuuttaa ja sitoutuu palauttamaan sen MYYJÄLLE 3 päivän kuluessa lähetyskuluja vastaan.

9.8 MYYJÄ hyväksyy, vakuuttaa ja sitoutuu siihen, että hän ei ilmoita OSTAJAlle, jos hän ei voi toimittaa sopimuksen alaista tuotetta määräajassa ylivoimaisen esteen, kuten osapuolten tahdon ulkopuolisen kehityksen vuoksi. osapuolet odottamattomina ja estävät osapuolia suorittamasta velkojaan. OSTAJALLA on myös oikeus pyytää MYYJÄTÄ peruuttamaan tilaus, vaihtamaan sopimuksen kohteena oleva tuote vastaavaan ja/tai lykkäämään toimitusaikaa, kunnes estetilanne poistuu. Mikäli OSTAJA peruuttaa tilauksen, tuotteen hinta maksetaan hänelle käteisellä ja etukäteen 14 päivän kuluessa. OSTAJAN luottokortilla suorittamissa maksuissa tuotteen summa palautetaan asianomaiselle pankille 14 päivän kuluessa OSTAJAN tekemästä tilauksen peruutuksesta. OSTAJALLA voi kestää 2-3 viikkoa ennen kuin MYYJÄN luottokortille palauttama summa näkyy OSTAJAN tilille pankissa, koska tämä summa näkyy OSTAJAN tileillä sen jälkeen, kun tämä summa on palautettu pankille, OSTAJA voi hyväksyy, ilmoittaa ja sitoutuu siihen, ettei hän voi olla vastuussa.

9.9. Viestintä, markkinointi, tiedottaminen ja viestintä kirjeitse, sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelulla ja muilla tavoilla MYYJÄN sivuston rekisteröintilomakkeessa ilmoittamien osoitteiden, sähköpostiosoitteiden, kiinteiden ja matkapuhelinlinjojen sekä muiden yhteystietojen kautta tai hän on päivittänyt. on oikeus tavoittaa OSTAJA muihin tarkoituksiin. Hyväksymällä tämän sopimuksen OSTAJA hyväksyy ja vakuuttaa, että MYYJÄ voi harjoittaa yllä mainittuja viestintätoimia.

9:10. OSTAJA tarkastaa sopimuksen alaisen tavaran/palvelun ennen vastaanottamista; kolhut, rikkoutuneet, repeytyneet pakkaukset jne. eivät vastaanota vahingoittuneita ja viallisia tuotteita/palveluita rahtiyhtiöltä. Toimitetut tavarat/palvelut katsotaan vahingoittumattomiksi ja ehjinä. Tavaroiden/palvelujen huolellinen suojaaminen toimituksen jälkeen kuuluu OSTAJALLA. Jos peruuttamisoikeutta halutaan käyttää, tavaroita/palveluita ei käytetä.

9:11. Mikäli OSTAJA ja tilauksen aikana käytetyn luottokortin haltija eivät ole sama henkilö tai ennen tuotteen toimittamista OSTAJALLE, mikäli tilauksessa käytettyyn luottokorttiin liittyvä vakuusvaje havaitaan, MYYJÄN tulee ilmoittaa henkilöllisyys. ja luottokortin haltijan yhteystiedot, tiliote tilauksessa käytetystä luottokortista edelliseltä kuukaudelta. tai kortinhaltija voi pyytää pankkia esittämään kirjeen, joka osoittaa, että luottokortti kuuluu hänelle. Tilaus jäädytetään, kunnes OSTAJA toimittaa pyynnön kohteena olevat tiedot/asiakirjat, ja mikäli mainittuja pyyntöjä ei täytetä 24 tunnin kuluessa, MYYJÄLLÄ on oikeus peruuttaa tilaus.

9:12. OSTAJA vakuuttaa ja sitoutuu siihen, että MYYJÄN verkkosivuille kirjautuessaan antamat henkilötiedot ja muut tiedot ovat totta ja MYYJÄ korvaa välittömästi kaikki vahingot, jotka johtuvat siitä, että nämä tiedot ovat ristiriidassa MYYJÄN ensimmäinen ilmoitus käteisellä ja etukäteen.

9:13. OSTAJA hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan lakisääteisiä määräyksiä ja olemaan rikkomatta niitä käyttäessään MYYJÄN verkkosivustoa. Muutoin kaikki syntyvät lailliset ja rikosoikeudelliset vastuut sitovat OSTAJAA täysin ja yksinomaan.

9:14. OSTAJA ei saa käyttää MYYJÄN verkkosivustoa millään tavalla yleisen järjestyksen, yleisen moraalin loukkaamiseen, muiden häiritsemiseen ja häiritsemiseen, muiden aineellisten ja moraalisten oikeuksien loukkaamiseen. Lisäksi jäsen ei voi ryhtyä toimiin estääkseen tai pakottaakseen muita käyttämään palveluita (roskaposti, virus, troijalainen jne.).

9:15. Linkkejä muille verkkosivustoille ja/tai muuhun muiden kolmansien osapuolten omistamaan ja/tai ylläpitämään sisältöön voidaan linkittää MYYJÄN verkkosivuston kautta. Nämä linkit on tehty OSTAJAN suuntaamisen helpottamiseksi, eivätkä ne tue mitään verkkosivustoa tai sivustoa ylläpitävää henkilöä eivätkä takaa mitään linkitetyn verkkosivuston sisältämiä tietoja.

9:16. Jäsen, joka rikkoo yhtä tai useampaa tässä sopimuksessa lueteltua artiklaa, on rikosoikeudellisesti ja laillisesti vastuussa tästä rikkomuksesta ja pitää MYYJÄN vapaana näiden rikkomusten oikeudellisista ja rikosoikeudellisista seurauksista. Myös; Tämän rikkomuksen johdosta MYYJÄ pidättää oikeuden vaatia korvausta tapahtuman siirtyessä lakialalle, koska jäsentä vastaan ​​tehtyä jäsensopimusta ei noudateta.

 1. PERUUTTAMINEN

10.1. VASTAANOTIN; Mikäli etäsopimus liittyy tavaran myyntiin, se voi käyttää oikeutta perua sopimus 14 (neljäntoista) päivän kuluessa siitä, kun tuote on toimitettu hänelle tai henkilölle/organisaatiolle ilmoitettuun osoitteeseen. kieltäytymällä tavarasta sitoutumatta mihinkään oikeudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen ja ilmoittamatta mitään syytä. Palvelun toimitusta koskevissa etäsopimuksissa tämä ajanjakso alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä. Ennen peruuttamisoikeuden päättymistä peruuttamisoikeutta ei voida käyttää palvelusopimuksissa, joiden palvelu on alkanut kuluttajan luvalla. Peruuttamisoikeuden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat MYYJÄLLE. Hyväksymällä tämän sopimuksen OSTAJA hyväksyy etukäteen, että hänelle on ilmoitettu peruuttamisoikeudesta.

10.2. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi on tehtävä kirjallinen ilmoitus MYYJÄLLE kirjattuna kirjeenä, faksilla tai sähköpostilla 14 (neljäntoista) päivän kuluessa, eikä tuotetta saa käyttää kauppasopimuksen määräysten mukaisesti. "Tuotteet, joita ei voi käyttää peruuttamisoikeudella". Jos tätä oikeutta käytetään,

 1. b) Palautuslomake,
 2. c) Palautettavat tuotteet tulee toimittaa kokonaisina ja vahingoittumattomina laatikon, pakkauksen ja mahdollisten vakiovarusteiden kanssa.
 3. d) MYYJÄ on velvollinen palauttamaan OSTAJAlle 10 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta kokonaishinnan ja OSTAJAN velkaantumiseen johtaneet asiakirjat ja palauttamaan tavarat 20 päivän kuluessa.
 4. e) Mikäli tavaran arvo alenee OSTAJAN virheestä johtuvasta syystä tai palautus tulee mahdottomaksi, OSTAJA on velvollinen korvaamaan MYYJÄN tappiot. OSTAJA ei kuitenkaan ole vastuussa muutoksista ja huonontumisesta, joka johtuu tuotteen tai peruuttamisoikeudellisen tuotteen asianmukaisesta käytöstä.
 5. f) Jos MYYJÄN sääntelemä kampanjaraja alittaa peruuttamisoikeuden vuoksi rajan, kampanjan puitteissa käytetty alennuksen määrä peruuntuu.
 6. TUOTTEET ILMAN PERUUTUSOIKEUSTA

OSTAJAN pyynnöstä tai nimenomaisesti henkilökohtaisten tarpeiden mukaan valmistetut alusvaatteet, uima- ja bikinihousut, meikkituotteet, kertakäyttötuotteet, tuotteet, jotka ovat vaarassa pilaantua tai todennäköisesti ylittävät vanhentumispäivämäärän. Terveyteen ja hygieniaan soveltumattomat tuotteet, jos OSTAJA avaa pakkauksen toimituksen jälkeen, tuotteet, jotka on sekoitettu muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen ja joita ei voida luonteeltaan erottaa toisistaan, aikakauslehtiin liittyvät tavarat, kuten sanoma- ja aikakauslehdet, lukuun ottamatta toimitettuja Tilaussopimuksen mukaisesti kuluttajalle toimitetut palvelut tai aineettomat hyödykkeet sekä ääni- tai videotallenteet, kirjat, digitaalinen sisältö, ohjelmistot, tiedontallennus- ja tiedontallennuslaitteet, tietokonetarvikkeet, pakkaukset. Jos OSTAJA avaa sen, sitä ei ole mahdollista palauttaa määräysten mukaisesti. Lisäksi ennen peruuttamisoikeuden päättymistä peruuttamisoikeutta ei ole mahdollista käyttää kuluttajan suostumuksella aloitettujen palvelujen osalta.

Kosmetiikka ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet, alusvaatteet, uima-asut, bikinit, kirjat, kopioidut ohjelmistot ja ohjelmat, DVD, VCD, CD ja kasetit sekä paperitavarat (väriaine, kasetti, nauha jne.) ovat avaamattomia, testaamattomia, ehjiä palautusta ja niiden täytyy olla käyttämättömiä.

 

 

 1. OLETUSHOITO JA OIKEUDELLISET TULOKSET

OSTAJA hyväksyy, vakuuttaa ja sitoutuu maksamaan korkoa ja olemaan pankille vastuussa pankin ja pankin välisen luottokorttisopimuksen puitteissa, jos maksu suoritetaan laiminlyönnissä hänen suorittaessaan maksun viimeistään luottokortti. Tässä tapauksessa pankki voi hakea laillisia keinoja; voi vaatia OSTAJALTA aiheutuvia kustannuksia ja asianajopalkkioita ja joka tapauksessa, jos OSTAJA laiminlyö OSTAJAN velan vuoksi, OSTAJA hyväksyy, vakuuttaa ja sitoutuu maksamaan viivästyneestä suorituksesta aiheutuneet vahingot ja tappiot. velasta.

 1. VALTUUTETTU TUOMIOISTUIN

Valitukset ja valitukset tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa, kuluttajaongelmissa alla olevassa laissa määritellyissä raharajoissa tai silloin, kun kuluttajakauppa on tehty, osoitetaan välimiesoikeuteen tai kuluttajatuomioistuimeen.

Tämä sopimus on tehty kaupallisiin tarkoituksiin.

 1. VOIMASSAOLO

Kun OSTAJA suorittaa maksun Sivustolla tehdystä tilauksesta, hänen katsotaan hyväksyneen kaikki tämän sopimuksen ehdot. MYYJÄ on velvollinen tekemään tarvittavat ohjelmistojärjestelyt ennen tilauksen toteuttamista saadakseen vahvistuksen siitä, että OSTAJA on lukenut ja hyväksynyt tämän sopimuksen sivustolla.

MYYJÄ:

VASTAANOTIN:

TREFFI: