MUSEON KUVIEN RIIPPUJÄRJESTELMÄT

Museo; jotka ovat yhteiskunnan palveluksessa ja työskentelevät sen kehittämiseksi, paljastavat, tutkivat, arvioivat, luoda kokoelmia, suojella, edistää, pysyvästi tai väliaikaisesti esitellä, kouluttaa, kouluttaa, kouluttaa ja kouluttaa tieteellisillä menetelmillä tunnistaakseen ja omistaakseen ihmiskunnan aineellisen tai aineettoman kulttuuriperinnön ja ympäristön. Ne ovat pysyviä, julkisia, voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka vaikuttavat maailmankatsomusten kehittämiseen. Museologian ilmiö, jolla on tärkeä rooli kulttuuriarvojen säilyttämisessä ja siirtämisessä tulevaisuuteen, sai alkunsa keräämisestä niin maassamme kuin kaikkialla maailmassa.(MUSEON KUVARIIPPUJÄRJESTELMÄT ,museotaideriitusjärjestelmä ,museo ripustusjärjestelmä)

Ensimmäiset jäljet ​​turkkilaisesta museologiasta laskettiin seldžukkien aikana (13-luvulla), maamme maantieteessä, jonka kuuluisa historioitsija Hereton on määritellyt "kauneimpana maantiedona taivaan alla, kauneimmalla ilmastolla. maa”. Museologiasta on ajan mittaan vakiinnutettuaan vankkaperustaisen kulttuuriilmiön laadun, ja siitä on tullut pikemminkin kulttuurinen välttämättömyys kuin kulttuuritoiminta. Koska museoissa näytteillä olevat teokset vetoavat suureen yleisöön, tämän palvelun luomiseen tarvittavat laitteet on asennettava ja purettava nopeasti ja optimaalisella tasolla vähemmän vaurioita ajan säästämiseksi.

Tästä syystä on nähtävissä, että alaa palvelevat alasektorit, erityisesti runkovalmistusyritykset, kehittyvät innovatiivisilla ideoilla. Suurin esimerkki tästä on kehittäminen museokuva roikkuu järjestelmät. Nämä uudet, marginaaliset museon ripustusjärjestelmät mahdollistavat helpomman asennuksen kuin muut vanhat järjestelmät. Samalla nämä järjestelmät tarjoavat käyttäjäyrityksille monia etuja, erityisesti helpon vaihdon ilman ylimääräisiä purkamiskustannuksia. Yksi syy siihen, miksi museokuvien ripustusjärjestelmiä käytetään nykyään kulttuurinäyttelyissä, on se, että niiden avulla käyttöalueelle voidaan sijoittaa eripainoisia pöytiä käytännössä ilman pääkiskojärjestelmää vaihtamatta niiden painoon sopivalla laitteistolla.

Järjestelmää käytetään aktiivisesti monissa museoissa sen tyylikkään ulkonäön, laadun, turvallisen rakenteensa ansiosta, se ei jätä jälkiä ripustuspaikalle ja on helposti puhdistettavissa hygieniasääntöjen puitteissa. Samanaikaisesti museon kuvien ripustusjärjestelmien laitteissa olevien vaihtoehtoisten värivaihtoehtojen ansiosta sitä tarjotaan käyttäjille, jotta ne eivät pilaa siihen liittyvän kuvan kokonaisvaltaista harmoniaa ja harmoniaa. Kun näitä järjestelmiä tarkastellaan suorituskyvyn ja kustannusten kannalta, havaitaan, että ne tarjoavat merkittävän edun.